– Fyra trender och en bubblare

Satsningar på såväl elitnivå som den breda verksamheten, nya sätt att interagera med de rättighetsinnehavare man sponsrar, attraktiva digitala produktioner och ökade krav på mätning. Det är några av trenderna vi på More SPACE ser kommer att påverka sponsringsbranschen 2022. Samtidigt ställer vi oss frågan om sponsring inom e-sport tar klivet till en ny kommersiell nivå.

Likt många andra verksamheter har pandemin påverkat sponsringsbranschen. Restriktioner och lockdowns har gjort fysiska träffar svåra att genomföra och istället fått företag att gå till live-sända evenemang och events, för sin sponsring.

 • Nu måste rättighetsinnehavarna tänka till kring helhetserbjudandet de kan leverera till sina samarbetspartners. Det räcker inte längre att synas med eliten – företagen vill ha ett bredare sponsorskap som överensstämmer med deras värderingar och affärsnytta, säger Daniel Svenberg, partner och KAM på More SPACE.

 

Vi har lyft blicken och sett framåt för att se vad som kommer att prägla synen på sponsring 2022. Förutom en bubblare ser vi fyra trender vi tror kommer påverka branschen under kommande år.

 • Från elitnivå till bredd
  Sponsring har länge varit förknippat med att synas i sammanhang kring olika elitsatsningar. Men under 2022 kommer företagen ändra synen på sitt engagemang. Nu vill man inkludera nya nivåer och vara involverad i allt från elitnivå till klubbarnas barn- och ungdomsverksamhet och projekt för inkludering och mångfald. Sponsorerna vill finnas med i den breda verksamheten och göra gott på flera plan.
 • Mer innehåll i sponsorskapet
  Att enbart erbjuda biljetter till en fotbollsmatch eller gala, som en del i sponsorpaketet räcker inte längre – företagen kommer vilja ha mer! De vill också associeras ännu mer med det som rättighetsinnehavarna representerar. Under 2022 ställs krav på att sponsorskapet levererar ett bredare innehåll som kan användas i
  såväl företagens kommunikation som verksamhet. Till exempel genom att en atlet från ett idrottsförbund pratar om motivation för medarbetarna, att företaget får vara med på event som rättighetsinnehavaren håller i, eller att sponsorskapet innehåller intressant content, som kan användas i t ex sociala medier och årsredovisningar.
 • Attraktiva digitala produktioner
  Företagens vilja att hålla nere antalet resor och det faktum att vi blir allt mer kräsna med hur vi använder vår tid, gör att digitala events kommer bli vanligare även efter pandemin. Idag är vi vana vid att ses online och företag som vill sticka ut med sin sponsring kommer att behöva bra och väl genomförda produktioner – långt ifrån Teams eller Zoommöten. Här kommer produktions- och eventbyråerna troligtvis spela en viktig roll för att skapa digitala events som blir lika givande för sponsorerna som ett liveevent.
 • Nya sätt att mäta effekten
  Idag mäts sponsringens effekter främst genom att se hur många man har nått ut till. 2022 blir året då företagen ställer högre krav på att kunna mäta fler effekter av sponsorskapet. Hur bidrar sponsringen till att stärka varumärket? Vilka effekter har den på företagets arbetsgivarvarumärke? Hur bidrar sponsring till fler och bättre affärer? Den typen av mätningar och undersökningar kommer vi se mer av i sponsorskapen framöver.
 • Bubblaren: Är 2022 året då e-sporten slår igenom?
  E-sport är en bransch som har växt stadigt de senaste åren, och under pandemin har tittarantalet ökat stort. Det har gjort att fler företag blivit intresserade av branschen. Samtidigt som målgruppen är intressant och communityn stark, är det en diversifierad marknad, vilket gör att det blir en utmaning för företagen som vill sponsra sporten. Allmänhetens stora intresse kan markera en början för ökad sponsring inom e-sport, och den aktör som knäcker koden och hittar en lönsam modell, kan lyfta marknaden till nya kommersiella nivåer. Tills dess ses e-sport som en bubblare med hög potential.

 


Daniel Svenberg
0733-209931
daniel.svenberg@morespace.se