Skidskytteförbundets förlängda arm

More SPACE hade under drygt 10 år ett väl fungerande samarbete med Skidskytteförbundet. Samarbetet var en bidragande faktor till den starka position som Skidskytteförbundet har idag. En bred partnerstruktur har via More SPACE arbete byggts upp och de ekonomiska förutsättningarna det innebär har i sin tur skapat möjligheter att förstärka förbundets organisation. Resultatet ser vi på arenorna där man står starkare än någonsin med en fantastisk bredd på toppen. Positionen som ett av Sveriges populäraste landslag förstärks ytterligare och skapar goda förutsättningar för fortsatt framgång, såväl ekonomiskt som sportsligt.

Samarbetet var utformat på ett sådant sätt att More SPACE agerade som förbundets förlängda arm ut mot marknaden och tog hand om en stor del av säljarbetet. Slutlig paketering och kundanpassade lösningar sattes ihop tillsammans med förbundet. På så vis kunde vi nå målet – det för alla parter lönsamma partnerskapet.

“More SPACE jobbar långsiktigt och kan kunden bäst. Hela deras organisation jobbar med marknadskontakter på heltid. Alla har ett stort nätverk och träffar hela tiden potentiella partners. Att de är insatt i kundens marknadsplan, mål och målgrupper gör att de kan matcha ihop vår produkt med rätt företag” säger Skidskyttelandslagets marknadschef Håkan Blidberg.

Olika bakgrund och kompetens en fördel

För Skidskyttelandslaget var det viktigt att hitta en partner som kunde representera dem på bästa sätt och uppträda som en del av organisationen kring landslaget. De får ofta erbjudanden om samarbeten från diverse säljorganisationer som de anser är för offensiva och det är en framtoning som de inte vill förknippas med.

Det var också viktigt för Skidskyttelandslaget att ha en flexibel partner och vår geografiska utgångspunkt i Göteborg visade sig vara en stor fördel då det är enkelt att täcka hela marknaden från Stockholm till Malmö. Något som Skidskytteförbundet har svårt att göra på egen hand då de sitter i Östersund.

“Jag tror inte det finns många organisationer som slår More Space team. Personalen har olika bakgrund och stor kompetens inom sina olika områden vilket ger mig tillgång till kunskap vi själva saknar” säger Håkan Blidberg.

Samarbetet har utvecklats genom åren och fungerar konsulterande åt båda håll där vi hela tiden hjälper varandra och blir bättre på det vi gör.