Optimera: ”För oss är det oerhört viktigt med den interna stoltheten som sponsringen ger”

Relationen mellan More SPACE och Optimera tog sin början 2017. Sedan dess har den rikstäckande bygghandelskedjan ingått partnerskap med såväl Skidskytteförbundet som Sweden Rock, samt programsponsring i Sveriges Television.

Historiskt har Optimera främst fokuserat på organisk exponering samt egna kundevent. När man framåt 2010-talets slut valde att satsa på sponsring gjordes det utifrån två tydligt formulerade målsättningar. Först och främst hade Optimera ambitionen att öka kännedomen om det egna varumärket, och därigenom få fler få fler potentiella kunder att välja just Optimera. Därefter var de minst lika angelägna om att sponsringen skulle stärka de egna medarbetarnas stolthet över sin arbetsgivare:

”I samband med att vi började synas i Vinterstudion berättade en av våra anställda för mig att han hade sett oss på tv och att det hade gjort honom glad. Glädjen han kände över att tillhöra ett företag som syns i ett sammanhang som betyder väldigt mycket för många gav oss ett kvitto på att vi var rätt ute med vår satsning på sponsring”, säger Inger Lönn, marknadschef på Optimera.

Utöver den interna stoltheten innebar Optimeras initiala satsningar på sponsring exponering på betydligt högre nivåer än tidigare. Exempelvis nådde företaget ut till cirka 5 miljoner svenskar om året, som programsponsor till bland annat Skidskytte-VM. De goda resultaten gav mersmak och ledde till att Optimera fortsatte sitt arbete med sponsring. Till exempel inledde man ett partnerskap med Skidskytteförbundet, där ett medievärde på minst 20 miljoner kronor kunde räknas hem redan första året. Dessutom anordnades uppskattade kund- och personalaktiviteter i samband med tävlingarna i Östersund.

Uppskattad sommaraktivitet och branschexklusiv närvaro på Sweden Rock
Med de lyckade vinteraktiviteterna färskt i minnet inledde Optimera jakten på ett minst lika glädjefyllt sommarevent. Valet föll på Sweden Rock, som länge varit en av Sveriges största musikfestivaler. Optimera klev in som huvudpartner till festivalen och lyckades därigenom åstadkomma både externt intresse och intern stolthet. Dessutom kunde Optimera bjuda in till en väldigt uppskattad aktivitet för kunder och anställda, något som bidrog till att öka lojaliteten bland de befintliga kunderna.

För More SPACE är det en stimulerande uppgift att stötta Optimera i arbetet med att nå sina ambitioner inom sponsring och partnerskap. ”Optimera har väldigt klart för sig vilka målgrupper de önskar nå, och vi gör vårt yttersta för att deras satsningar ska generera resultaten de eftersträvar. Vi gläds åt de positiva utfall som Optimeras arbete med sponsring har gett hittills och är väldigt entusiastiska inför vad som väntar framåt”, säger Daniel Svenberg på More SPACE.

 

 

Rivstart för samarbetet med Svenska Bilsportförbundet

Sedan 2019 samarbetar More SPACE med Svenska Bilsportförbundet, som representerar ett brett spektrum av svensk bilsport, från landslag och internationella stortävlingar, till virtuell bilsport och folkrace. Det är en sport som får pulsen att stiga och adrenalinet att rusa. Det är även en sport som är intressant för sponsorer, då intresset för Svensk Bilsport är stort i Sverige. ”Det är mycket hjärta och passion i bilsporten, få idrotter kan jämföra sig med det”, säger Peter Lindkvist, kommersiellt ansvarig på Svenska Bilsportförbundet.

Förbundet har över 100 000 medlemmar och uppskattningsvis finns det runt 1 miljon bilsportintresserade i Sverige i dag.  Det är just passionen för sporten som är den gemensamma nämnaren för den breda målgruppen, enligt Peter Lindkvist.
Det är en köpstark och lojal målgrupp där vi hittar stora möjligheter att få till bra samarbeten med våra partners. Vi skräddarsyr upplägget utifrån varje enskild partners mål med sponsorskapet. Det tillsammans med vårt breda erbjudande av fartfyllda evenemang, tror vi är nyckeln till lyckade och långsiktiga partnerskap.

Svenska Bilsportförbundet erbjuder en spännande palett vid sponsring, med allt från attraktiva platser att synas på till aktiveringsytor, upplevelser och möjlighet att göra kundevents eller interna happenings. En av de största arenorna att synas på är i samband med SM-veckan, som sänds på SVT, medan en av de nyaste är SM i virtuell bilsport som hittills varit en stor succé. Finalen äger rum på ett fysiskt event och direktsänds med kommentatorer på förbundets egen tv-kanal – Svensk Bilsport-TV.

Stort inom industri- och byggsektorn

Genom samarbetet med More SPACE når Svenska Bilsportförbundet ut till fler potentiella sponsorer och på relativt kort tid har förbundet välkomnat fem nya varumärken in i bilsportfamiljen. ”More SPACE har bred förståelse för vårt förbund, våra grenar och de aktiva. De är väl insatta i hur man hittar rätt partners till oss. Det är ett väldigt lyckat samarbete”, säger Peter Lindkvist.”

Genom samarbetet signerades bland annat tre nya huvudsponsorer inom industri-och byggsektorn – Teng Tools, L.Brador och Skydda. Bilsportsintresserade är i större grad än svenskar generellt, intresserade av byggmaterial och verktyg, vilket gjort det till en lyckad matchning. ”Bilsporten med dess medlemmar och utövare är en målgrupp som ligger oss varmt om hjärtat. Förutom den faktiska användningen av våra produkter så ser vi att bilsport är en miljö vi vill vara en del av. Det finns många kontaktytor och värden kring bilsporten och Svensk Bilsport som vi vet kommer att stärka våra varumärken mot de målgrupper som är viktiga för oss”, säger Jonas Peterson, VD på Skydda Group.

Skidskytteförbundets förlängda arm

More SPACE hade under drygt 10 år ett väl fungerande samarbete med Skidskytteförbundet. Samarbetet var en bidragande faktor till den starka position som Skidskytteförbundet har idag. En bred partnerstruktur har via More SPACE arbete byggts upp och de ekonomiska förutsättningarna det innebär har i sin tur skapat möjligheter att förstärka förbundets organisation. Resultatet ser vi på arenorna där man står starkare än någonsin med en fantastisk bredd på toppen. Positionen som ett av Sveriges populäraste landslag förstärks ytterligare och skapar goda förutsättningar för fortsatt framgång, såväl ekonomiskt som sportsligt.

Samarbetet var utformat på ett sådant sätt att More SPACE agerade som förbundets förlängda arm ut mot marknaden och tog hand om en stor del av säljarbetet. Slutlig paketering och kundanpassade lösningar sattes ihop tillsammans med förbundet. På så vis kunde vi nå målet – det för alla parter lönsamma partnerskapet.

“More SPACE jobbar långsiktigt och kan kunden bäst. Hela deras organisation jobbar med marknadskontakter på heltid. Alla har ett stort nätverk och träffar hela tiden potentiella partners. Att de är insatt i kundens marknadsplan, mål och målgrupper gör att de kan matcha ihop vår produkt med rätt företag” säger Skidskyttelandslagets marknadschef Håkan Blidberg.