Varför sponsring?

Det finns många anledningar till att företag vill etablera partnerskap med olika rättigheter. I grunden handlar det om att skapa eller underhålla en nära och långvarig relation till sin målgrupp. Det finns många fördelar med sponsring då det erbjuder möjligheter att sticka ut på ett mer effektfullt sätt än i de traditionella mediernas kontanta brus. Den relevanta Exponeringen, kraften i relationen som skapas i mötet vid Aktiveringen, den positiva Associationen som lyfter ert varumärke. Att Sponsring & Event som företeelse ökar varje år och idag idag är större än TV, Print och Radio tillsammans är ett tydligt bevis på det!

Om ert företag går i sponsringstankar men ännu inte hittat rätt, ta gärna kontakt med oss så hjälper vi er med analys och förslag. Ju mer vi vet om ert behov, desto bättre möjlighet har vi att leverera en lösning med maximerad nytta för alla parter. För det är ju det som sponsring i alla sin enkelhet och komplexitet handlar om – alla ska vinna på det.

Exponering

Genom att sponsra rätt evenemang eller förbund exponeras ert varumärke för utvald målgrupp. Det finns en rad olika exponeringsmöjligheter och varje samarbete är unikt.

Aktivering

Aktivera ert sponsorskap och använd er rättighet som sponsorer. I det personliga mötet på plats så väl som i övrig kommunikation med er målgrupp.

Association

Att associeras med rätt typ av värden är A och O för alla parter. En väl genomförd matchning stärker varumärket, bygger trovärdighet och skapar långsiktiga relationer med er målgrupp.

Vill ni förknippas med, eller aktivera er kring starka rättigheter och evenemang?

Under ett år jobbar vi med ca 350 Evenemang. Vi jobbar även med mängd spännande Rättigheter där ni kan ingå Partnerskap. Ett Partnerskap med rätt Rättighet/Evenemang ger er möjlighet att via Exponering, Aktivering, och Association som bygger starka relationer med er målgrupp! Kontakta oss gärna för en genomgång av var ert varumärke skulle få störst utväxling. Vi hjälper er att hitta rätt!

2023/12/09

Ski Classics

2024/01/01

Svenska Bilsportförbundet

2024/01/01

Svenska Ishockeyförbundet

2024/06/05

Sweden Rock Festival 2024