Tre tankar om varumärkesarbete och sponsring inför 2023

Ett årsskifte står för dörren, och som alltid är det svårt att slå fast vilka möjligheter och utmaningar som är att vänta. En del tyder på att 2023 blir ett prövande år, men till vilken grad och på vilket sätt är det ingen som säkert vet. Låt oss helt enkelt konstatera att vi är på väg in i en utmanande period och utifrån det reflektera över hur företag bör arbeta med sitt varumärke i utmanande tider.

Våga tänka långsiktigt
I goda tider är det lätt att planera för både tre och fem år fram i tiden. Sedan blåser det till och perspektiven kortas. Instinkten att vilja strama åt i utmanande tider är lätt att förstå. Samtidigt finns det gott om bevis för att de företag som fortsätter blicka framåt, även i tuffare tider, kommer att bli ordentligt belönade. Flera internationella studier[1] visar att företag som behöll sina marknadsbudgetar i samband med lågkonjunkturen 2008, återhämtade sig betydligt snabbare än konkurrenterna som valde en mer återhållsam väg. Detta påstående backas upp av Kantars BrandZ 100-undersökning. Under de år som undersökningen genomförts har värdet på de tio starkaste varumärkena ökat med 463 procent, att jämföra med MSCI World Index som vuxit med 115 procent[2]. Ett starkt och välansett varumärke är alltså inte mindre viktigt när tiderna är kärva, tvärtom. Undersökningar genomförda efter covid-19[3] visar att starka varumärken tar mindre stryk i tuffa tider, och att de återhämtar sig snabbare därefter.

Välj sponsorskap som gör gott för samhället
Att gasa sig ur en kurva är effektivt, förutsatt att det görs på rätt sätt. För de företag som vill vara ”top of mind” såväl under som efter tuffa tider, men också bidra till ett bättre samhälle och skapa stolthet internt, kan sponsring vara ett bra alternativ. Att stötta, engagera sig i och förknippas med en förening, organisation eller rättighet som gör gott för samhället, är ett kostnads- och resultateffektivt sätt att arbete med sitt varumärke. Idag är de sponsorer som tänker bredare än att de bara vill exponera sin logga eller samla kunder till ett event, de stora vinnarna.

Arrangera fysiska träffar med tydligt syfte
När pandemin slutligen började bedarra var behovet av att mötas fysiskt minst sagt uppdämt. Arrangemang sjösattes till höger och vänster, och vi var många som gladeligen ville infinna oss på allt och lite till. Nu när en liten tid hunnit passera kan vi konstatera att det blev svårt att hinna med allt. Vi föreställer oss därför att det blir fortsatt värdefullt med fysiska möten även 2023.
Däremot ser vi att själva interaktionen som sådan inte blir en drivkraft i sig på samma sätt som i år. Tiderna kommer att leda de flesta av oss till tydligare och skarpare prioriteringar. Under 2023 blir kraven högre på såväl de som bjuder in till, som de som närvarar vid, evenemang – att se till att arrangemanget bjuder på ny kunskap och nya insikter och inte bara på trevligt nätverkande.

Hur tänker ni?
Kommer ni fortsätta tänka lite längre än nästa kvartalsrapport? Har varumärkesarbetet en plats i er mediemix? Är ni nyfikna på hur sponsring och partnerskap kan vara med och bidra i det arbetet? Och samtidigt bidra till både intern stolthet och ett godare samhälle?
Då hjälper vi på More SPACE gärna er att landa ner de tankarna – gärna i ett fysiskt möte!

Med dessa reflektioner tackar More SPACE ödmjukt för året som passerat och önskar er alla ett riktigt Gott Nytt År!

 

[1] Exempelvis: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431912000655

[2] https://www.sverigesannonsorer.se/kunskap/marknadsinsikter/starka-varumarken-repar-sig-snabbt/

[3] https://www.sverigesannonsorer.se/kunskap/marknadsinsikter/starka-varumarken-repar-sig-snabbt/