Genom ett lyckat sponsorskap kan ert företag stärka såväl affären som varumärket. Men det kräver både research, kreativitet och strategi.
Här listar Karin Dahl Pedersen, KAM på More SPACE, sina bästa tips för dig som funderar på sponsring!

 • Tänk business – gör en strategi och sätt affärsmål
  Det första steget i ett lyckat sponsorskap är att sätta upp mål. Glöm inte att tänka affärsmässigt – sponsring ska bidra till att stärka er affär. Det är ofta hjärtat som styr valet av sponsring, så glöm inte att även addera logiken! Gör en strategi där ni sätter upp tydliga affärsmål med sponsorskapet. Vilka resurser krävs och vad förväntar ni er av er investering rent ekonomiskt eller varumärkesbyggande? I slutändan ska det vara en lönsam affär fylld av såväl engagemang som intresse!
 • Involvera hela företaget
  Sponsring är ett engagemang som hela företaget bör bli engagerat i. Att göra sponsringen till en isolerad händelse i samband med en tävling eller festival är inte optimalt – det går att göra så mycket mer! Sponsringssamarbetet bör sträcka sig över flera år, och inkludera flera olika marknadsaktiviteter. Ju större engagemang från företagets sida – desto mer får ni ut av sponsorskapet.
 • Ta reda på vad målgruppen associerar till den ni vill sponsra
  För en lyckad sponsringsaffär krävs att ni gör research både om er målgrupp och om rättigheten. Dessutom är det bra att ta reda på vad er målgrupp faktiskt associerar dess varumärke med. Har de samma värderingar och preferenser? Försök hitta den sponsringspartner vars målgrupp stämmer bäst överens med era kunder!
 • Hur känd är rättighetsinnehavaren bland allmänheten, och vilka är dess styrkor?
  Det är även viktigt att ta reda på hur känd den ni planerar att sponsra är bland allmänheten. Fråga runt eller gör en marknadsundersökning. Är det värt att lägga pengar på något eller någon som få känner till? Kanske, om den är rätt för er målgrupp. Kartlägg styrkorna hos den ni planerar att sponsra – vilka värden kan spilla över på er och användas till att stärka er affär?
 • Koppla på era produkter – och tänk utanför boxen
  Att koppla sina produkter eller tjänster till den miljö rättighetsinnehavaren verkar i, är en viktig del i sponsorskapet. Vad många företag missar är att det är här den ”riktiga” marknadsföringen sker. För att få till det på ett bra sätt gäller det att tänka utanför boxen. Kan ni som företag ta fram en klädkollektion eller en verktygsserie i samarbete med den ni sponsrar? Eller kan ni utforma ett gemensamt evenemang? Ett råd är att tillsammans skapa en kreativ process och komma fram till en spännande lösning!
 • Ta del av rättighetsinnehavarens innehåll
  I ett sponsorskap är det viktigt att lyfta alla de associationsmöjligheter som finns mellan ert företag och er sponsringspartner. Det inkluderar att använda varumärket i er egen marknadsföring, men även att ställa krav på att synas med mer än er logotyp i rättighetsinnehavarens sociala medier, hemsida eller andra kommunikationskanaler.
 • Skapa minnen
  Det sista tipset – och kanske det viktigaste – handlar om vad som skapas genom sponsringen. Genom sponsring är ni med och skapar minnen för otaliga människor. Er sponsring kan vara det avgörande bidraget som gör att en idrottstävling blir verklighet. Eller som gör det möjligt att bygga en festival för en stor publik. Det finns ett underliggande värde i varje sponsorskap, som är viktigt att inte glömma bort. Genom att skapa minnen, skapar ni en lojalitet hos rättighetens målgrupp, som kommer följa med er på er företagsresa en lång tid framöver.

 


Karin Dahl Pedersen
0703-852150
karin.dahl.pedersen@morespace.se