Sponsring i Sverige under 2023

IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) har tillsammans med SES (Sponsrings & Eventsverige) tagit fram rapporten ”Sponsring i Sverige under 2023”. Och med glädje läser vi att sponsringsmarknaden i Sverige fortsatte att växa under 2023, trots en allmän lågkonjunktur.

Investeringarna i sponsring klättrade uppåt jämfört med 2022, vilket resulterade i en total investering på nära 9,4 miljarder kronor.
Detta markerar en fortsatt positiv utveckling efter rekordåret 2022, då investeringarna för första gången passerade 9 miljarder kronor.

Idrottssponsring är det segment som dominerar marknaden och utgör den största delen av sponsringsinvesteringarna. Samtidigt visar rapporten på att kultursponsring och social sponsring minskat sina andelar.
IRM:s rapport lyfter fram vikten av hållbarhet i sponsringsprojekt.
Och en stor del av sponsringen riktas mot projekt med fokus på hållbarhet, vilket indikerar ett växande engagemang för socialt ansvarstagande inom sponsringssektorn.

Några nyckelinsikter från rapporten:
✅Total investering: Nära 9,4 miljarder kronor i sponsring under 2023, en ökning med 2,2% från 2022.

✅Andel av reklaminvesteringar: Sponsring stod för 10,6% av de totala reklaminvesteringarna i Sverige under 2023.

✅Idrottssponsring: Utgjorde 74% av den totala sponsringen och visade stark tillväxt.

✅Social och kultursponsring: Minskade under 2023, med en nedgång i social sponsring på nästan 16%.

✅Hållbarhet: 35% av sponsorintäkterna hänfördes till projekt med inslag av hållbarhetstänkande.

Rapporten ”Sponsring i Sverige under 2023” visar att sponsring fortsätter att vara en viktig och växande del av Sveriges marknadsföringslandskap, trots utmaningar i omvärlden. Med en stark tillväxt inom idrottssponsring och ett ökande fokus på hållbarhet, ser framtiden ljus ut för sponsring som en kraftfull drivkraft för både ekonomisk utveckling och socialt ansvarstagande. Genom att fortsätta investera strategiskt och hållbart i sponsring kan vi inte bara främja våra varumärken, utan också bidra till ett bättre samhälle. Låt oss bygga vidare på denna positiva trend och utforska nya möjligheter för sponsring i framtiden.