Social hållbarhet och affärsnytta via sponsring

Att så många företag numera vill bidra till hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet är något vi på More SPACE välkomnar och uppmuntrar. Samtidigt vill vi betona vikten av att våga reflektera över vilka resultat man åstadkommer över tid.

Socialt hållbarhetsarbete är egentligen inte särskilt annorlunda från allt annat som görs i en affärsverksamhet. Är man strategisk, ambitiös och långsiktig brukar resultaten blir bra. Ägnar man sig åt pliktskyldiga hafsinsatser blir effekterna ofta de motsatta.
Låt oss ta Svenska Basketbollförbundet som exempel, som under flera decennier legat i framkant och arbetat aktivt med såväl jämställdhet som jämlikhet. För sju år sedan inleddes en ny fas i förbundets arbete med dessa frågor, då man gjorde gemensam sak med Loka. Partnerskapet mynnade ut i satsningen ”Loka Heroes”, som enkelt uttryckt syftar till att göra det möjligt för fler barn och ungdomar att spela basket.

  • Vi tittar hela tiden på hur vi kan göra basketen ännu mer tillgänglig. Pratar vi jämställdhet så är vi väldigt långt framme på utövarsidan, men strävar efter att bli ännu bättre när det kommer till domare och ledare. Gällande jämlikhet handlar det om att förvalta intresset som redan finns och skapa infrastrukturen som krävs för att ännu fler ska kunna bli en del av basketen, säger Susanne Jidesten, ordförande på Svenska Basketbollförbundet.

I projektet ”Loka Heroes” stöttar Loka och Svenska Basketbollförbundet lokala eldsjälar som brinner för att göra basketen tillgänglig för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar. Rent konkret har satsningarna utgjorts av allt från material, ersättning och produkter till marknadsföring och paketering – något som bland annat inneburit nystartade föreningar och utövargrupper.

  • Exempelvis har vi hjälpt ensamkommande flyktingbarn att utbilda sig till domare, vilket gett dem både sammanhang och intäkter. Vi har även bidragit till att bilda flera lag för spelare med intellektuella funktionsvariationer. Det senaste året har det varit mycket fokus på rullstolsbasket där vi hjälpt till med att starta fler lag för rullstolsburna, berättar Mats Elsnitz, marknadsansvarig på Svenska Basketbollförbundet.

Stor kraft i såväl association som exponering
Exemplet med ”Loka Heroes” synliggör att ett långsiktigt partnerskap med en aktör som bedriver ett strategiskt och ambitiöst arbete kring dessa frågor är en effektiv väg att gå. Att som företag bidra till, och associeras med, exempelvis Svenska Basketbollförbundets sociala hållbarhetsarbete stärker varumärket. Det leder till intern stolthet och bidrar till ett bättre samhälle, på riktigt. Har man dessutom en tydlig tanke om hur sponsorengagemanget ska vara en del av varumärkesbyggandet samt bidra till att skjuta fram företagets positioner i framtida affärsrelationer, då arbetar man rätt med sponsringens mest framträdande fördelar.

Vi på More SPACE har omfattande erfarenhet av att åstadkomma sponsorsamarbeten som är både klokt och effektivt genomförda. Är ni nyfikna på sponsring men osäkra på hur ni ska gå till väga för bästa möjliga resultat? Vi hjälper mer än gärna till!
Du hittar våra kontaktuppgifter här: morespace.se/kontakt/