Pressrelease från More SPACE, 2 april 2024                 

More SPACE generationsväxlar – internrekryterar ny vd

More SPACE ingår i Västsveriges största byråallians More Alliance och arbetar med att sätta samman partnerskap för företag som vill synas i sport-, media- och eventsammanhang. Nu genomgår bolaget en generationsväxling när grundaren Lars Odbjer lämnar vd-rollen. Ersättare blir Oscar Törnberg, partner och mångårig medarbetare.

 – More SPACE är under utveckling och vår entré i More Alliance accelererar den ytterligare. Det är helt rätt timing att göra en generationsväxling. Efter 18 år som VD är jag mycket glad att lämna över till Oscar och säkerställa kompetent ledning in i bolagets nästa fas. Mitt fokus blir nu utveckling av vår strategiska affär och framtida kundrelationer, säger Lars Odbjer.

Bland uppdragsgivarna på rättighetssidan finns exempelvis SVT Sport, Svenska Ishockeyförbundet, Sweden Rock Festival och Svenska Basketbollförbundet. Genom att fungera som en brygga mellan sponsorer och rättighetsinnehavare har More SPACE utvecklat en kundbas med hundratals företag.

– Sponsring som fenomen bär på en enorm potential, med tanke på hur mycket som kan uträttas med en enda insats. Hållbarhetsarbete, samhällsengagemang, produktmarknadsföring och intern stolthet är bara några exempel på vad som kan uppnås med partnerskap och sponsring. Vi ser en vinnande mix i vårt mediaerbjudande via SVT Sport och en bred bas av sponsringsmöjligheter, konstaterar More SPACE nya vd, Oscar Törnberg, som gör sitt tionde år som partner och Key Account Manager på bolaget.

More SPACE har lagt stor vikt vid att ett partnerskap inom sponsring ska innebära långt mer än bara en exponerad logga. Trenden i branschen är tydlig – sponsrande företag vill engagera sig tillsammans med rättighetsinnehavarna, för att driva ett gemensamt CSR-arbete, bli en attraktivare arbetsgivare, eller bygga värdefulla relationer med kunder och återförsäljare. More SPACE ambition är fortsatt att hjälpa kunderna att få utlopp för potentialen som kan bli verklighet med hjälp av sponsring.

 Någon dramatisk kursomläggning ligger inte i planerna för More SPACE i samband med vd-skiftet, men branschen är snabbt föränderlig och företagets ambition är att ligga i framkant och visa sina kunder hur möjligheterna bäst kan tas omhand. Oscar Törnberg tillträdde rollen som vd vid månadsskiftet.

– More SPACE har djup kompetens inom sponsring och är en viktig pusselbit i More Alliance helhetserbjudande. Vi är glada att välkomna Oscar i vd-rollen för att fortsätta utveckla More SPACE och samarbetet inom vår byråallians, säger Johanna Hellmér Wiberg, vd More Alliance.

För ytterligare information:
Oscar Törnberg, vd More SPACE, + 46 733 57 50 59, oscar.tornberg@morespace.se
Johanna Hellmér Wiberg, vd More Alliance, + 46 706 65 06 49, johanna@morealliance.se

 More SPACE hjälper företag, organisationer och rättighetsinnehavare att öka sina intäkter via lönsamma partnerskap inom sport, media och event. Företaget startades 2006 i Göteborg och arbetar med nationella kunder och uppdragsgivare. Exempel på rättighetsinnehavare man jobbar med är Svenska Ishockeyförbundet, Sweden Rock Festival och SVT SPORT. More Space är en del av More Alliance. Läs mer på www.morespace.se

 More Alliance är en oberoende allians med elva bolag med spetskompetens inom sina respektive områden. Sedan starten 2006 levereras genomförande och idéer för att stärka kundernas varumärken och affär genom bland annat möten, kommunikation, digitala stöd, film, PR, koncept, sponsorskap och content. Tillsammans sysselsätter byråerna inom More Alliance cirka 160 medarbetare och omsätter årligen närmare 300 MSEK med god lönsamhet. Läs mer på www.morealliance.se