September 2023

Konkurrensen tätnar – så blir långsiktigheten till fördel

Trots alla de utmaningar som präglat omvärld och ekonomi de senaste åren har sponsring varit en bransch som tagit för sig och vunnit mark. Med en omsättning på nio miljarder kronor är sponsringen större än tv och radio – tillsammans.

Av rapporten Pack Train industry Compass 2023 framgår det att långsiktighet i partnerskapen blivit mer och mer betydelsefullt för båda parter. 2017 uppgav 22 procent av de tillfrågade sponsorerna att långsiktighet var en avgörande framgångsfaktor. 2023 är motsvarande siffra 49 procent. Lägg därtill att sponsorerna tror att investeringarna i sponsring kommer att minska en aning de kommande 1 – 2 åren.

Så optimeras chanserna till ett långt och lyckat partnerskap
Rättigheterna behöver förstå vad sponsorerna vill ha. Vilka är sponsorernas bevekelsegrunder och vilka hygienfaktorer behöver finnas för att de ska överväga att inleda ett samarbete.

Vi ser att det till stor del handlar det om relation. Rättighetens relation med ett antal människor, en målgrupp som intresserar sig för den verksamhet som rättigheten bedriver. När ett företag överväger att sponsra är det ambitionen att själva stärka sin relation till den målgruppen. För att bli vald av sponsorerna behöver rättigheten på ett trovärdigt sätt visa hur ni kan bistå i att stärka denna relation. Vilka kommunikationskanaler kan ställas till förfogande? Vilka möjligheter att stifta bekantskap erbjuds sponsorerna?

En annan viktig aspekt är den om värderingar. För ett lyckat partnerskap är det mycket viktigt att rättigheten man sponsrar delar bolagets värderingar. Vilka är värderingarna? Hur kommunicerar dem? Här handlar det om att visa vilka prioriteringar ni båda gör för att efterleva dessa värderingar. Att ”vara för hållbarhet” eller ”stå upp för allas lika värde” är en bra början. Men ännu bättre blir det om man kan vara specifik. Vad väljer ni? Vad väljer ni bort? Hur agerar ni för att stå upp för era värderingar? Om detta kan förklaras tydligt sätter ni er i en bra position att hitta ett grymt partnerskap.

Vi på More SPACE tycker att det ska bli väldigt spännande att följa framtidens sponsring och ser fram emot att fortsätta sammanföra aktörer som delar värderingar och ambitioner med varandra.