Februari 2023

Nya tillvägagångssätt för Gothenburg Horse Show efter ofrivillig paus

Först stod hästsjukdomen EHV-1 i vägen. Därefter berodde det på covid-19. Den 22 – 26 februari gör Gothenburg Horse Show efterlängtad comeback. För arrangören Got Event har den ofrivilliga pausen varit påfrestande, men också skapat utrymme för utveckling.

  • Vi har jobbat utifrån olika scenarier, i synnerhet under pandemin. Det har varit ett stort och tungt arbete, samtidigt som det resulterat i insikter och slutsatser vi har stor nytta av nu när det äntligen blir skarpt läge igen, säger Johan Nyth, försäljningschef på Got Event.

Skulle det bli fulla hus? Var det bara att ställa in? Fanns det en gyllene medelväg? De första åren av 2020-talet har, som bekant, präglats av stor ovisshet. För Johan Nyth och hans kollegor på Got Event har planeringen av de senaste årens upplagor av Gothenburg Horse Show varit minst sagt utmanande:

  • Då vi inte vetat vad som skulle gå att genomföra har vi planerat flera evenemang, snarare än ett åt gången. Till följd av detta har vi exempelvis spetsat vårt digitala erbjudande och börjat arbeta med merchandise, fortsätter Johan Nyth.

GHSLive, ja så heter den digitala live-sändningen av Gothenburg Horse Show. Till den som väljer att följa evenemanget hemifrån erbjuds nu fler valmöjligheter och bättre kvalitet. Exempelvis kan tävlingarna följas från fler olika vinklar, med fler fokusområden än tidigare. Förbättringarna på det digitala området är till gagn för hästentusiasterna som följer tävlingen – men också de företag som sponsrar den.

  • Genom att vi vässar vårt digitala arbete vidgas värdet för våra partners. Huvudprodukten är såklart allt fantastiskt som händer i och kring Scandinavium, men den digitala världen är ju oberoende av både tid och plats. Det innebär att sponsorerna kan få utväxling på sin investering året om genom att associeras med Gothenburg Horse Show, förklarar Got Events försäljningschef.

Så med vad associeras de som sponsrar Gothenburg Horse Show, utöver själva tävlingen? Allra främst passion, menar Johan Nyth. Något han motiverar med att de som verkar kring tävlingen har ett stort engagemang för ridsporten och det aktuella evenemanget. Genom att associeras med Gothenburg Horse Show, och den passion det omgärdas av, blir tävlingens partners automatiskt föremål för en positiv grundkänsla hos en stor publik.

Förtroende och fördjupning
Förtroendet Gothenburg Horse Shows målgrupp har för evenemanget måste vårdas varsamt, anser Johan Nyth. Got Event är måna om att ingå djupa och långsiktiga partnerskap med trygga aktörer. Bäst blir det när partnerskapen utvecklas över tid, som med till exempel ATG – en av tävlingens så kallade innehållspartners, som varit med sedan starten i slutet av 1970-talet. Efter att ha erbjudit spel på trav och galopp länge så utvecklade ATG ”Riders League” – ett koncept för spel på hästhoppning. Detta som en del i sitt partnerskap med Gothenburg Horse Show. På så vis har ATG utvecklat sin verksamhet och samtidigt ökat allmänintresset för Gothenburg Horse Show.

Vi på More SPACE gläds över lyckade sponsorsamarbeten och ser fram emot folkfesten som väntar! Häng med du också, i Scandinavium, på GHSLive eller i SVT.