Juni 2023

Eksjöhus och Orienteringsförbundet i partnerskap byggt på gemensamma värderingar

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) kallar skogen för sin arena. Eksjöhus säljer trähus med ursprung från de småländska skogarna. När parterna började diskutera förutsättningarna för ett partnerskap var vägen till en överenskommelse spikrak.
– Våra värderingar är snarlika, och vi vill nå ut till ungefär samma målgrupp, säger Anders Olsson, marknadsansvarig på Eksjöhus.

Respekt för miljön de verkar i, stort fokus på hållbarhet och långsiktighet. Däromkring kretsade diskussionerna som fick Eksjöhus och SOFT att inse hur mycket de hade gemensamt. Nu är partnerskapet inlett. Anders Olsson på Eksjöhus berättar att aktiveringen både är planerad och påbörjad, men betonar samtidigt att partnerskapet är i sin linda:

  • Partnerskapet är på flera nivåer. Vi har en exponeringsdel där vi syns runt alla de svenska landslagen. Sen är vi även involverade i projektet ”Hitta ut”, som går ut på att visa människor vägen till skog och mark. Vi är nationell partner och syns på en miljon orienteringskartor över hela landet, säger Anders Olsson och fortsätter:
  • Utöver det är vi involverade i CSR-projekt, kommunicerar via SOFT:s nyhetsbrev och sociala medier. Vi är dessutom partner till världens största orienteringstävling, O-ringen. Vi är i gång och gör en hel del redan. Samtidigt är detta ett långsiktigt partnerskap. För oss är det viktigt att det får växa fram och fördjupas under kommande fyraårsperiod.

Befästa bilden av Eksjöhus
Drivkraften från Eksjöhus sida är tydlig. Primärt är målet att stärka varumärket. I högkonjunktur – när försäljningen går bra för nästan alla husföretag tror Anders Olsson att ett starkt varumärke spelar mindre roll. Men i tider likt de vi lever med just nu ser Eksjöhus en möjlighet att befästa bilden av sig som en stabil, pålitlig partner. Något de tror kommer leda till vunna marknadsandelar. Att partnerskapet leder till att Eksjöhus varumärke stärks är en viktig målsättning även för SOFT:

  • Vår ambition är att vara med och berätta historien om Eksjöhus så att de och våra medlemmar lär känna varandra ännu lite bättre. Det vi siktar på att åstadkomma är att Eksjöhus ligger ”top of mind” hos de som överväger att bygga hus, säger Fredrik Tanfara, marknads- och försäljningschef på Svenska Orienteringsförbundet.

Vilken väg väljer du?
Utöver den värdegemenskap som satte tonen för partnerskapet ser de båda aktörerna tydliga likheter mellan sina respektive målgrupper. Såväl Olsson som Tanfara beskriver den genomsnittliga orienteraren som en välutbildad person med god ekonomi och hög medvetenhet i hållbarhetsfrågor. En schablonbild som överensstämmer bra med den potentielle Eksjöhuskunden.

Ett strategiskt vägval för Eksjöhus i ambitionen att nå fram till SOFT:s målgrupp har varit att kommunicera med begrepp orienterarna är väl bekanta med. Genom uttryck som ”Vilken väg väljer du?” har Eksjöhus försökt lyfta fram likheterna mellan orientering och den egna verksamheten. Hur väl de lyckas återstår att se. För Eksjöhus är det viktigt att lyssna på målgruppen, och anpassa sig längs med resans gång:

  • En avgörande faktor blir vår förmåga att lyssna på de vi vill nå. Vad är det de söker? Vilken sorts kommunikation engageras de av? Vi har fyra år på oss. Det blir en spännande läroprocess, och jag är väldigt trygg i att vi kommer hitta rätt, avslutar Eksjöhus marknadsansvarige Anders Olsson.

Vi på More SPACE är riktigt spända på att ta del av alla fantastiska resultat vi är säkra på att detta partnerskap kommer att leda till – och ser fram emot att följa upp artikeln med resultat och lärdomar lite längre fram.