Nu är det partnerskap som gäller inom sponsring

 Partnerskap är det som allt fler pratar om inom sponsring nu. Idag vill företag och organisationer få ut mer än exponering när de sponsrar, något som ställer krav på de som sitter hos förbund, klubbar och events, att presentera ett brett erbjudande till sina blivande partners.

 Idag nöjer sig inte företagen med att bara få sin logga exponerad på en hockeyrink eller storbildsskärm. Nej, nu vill man associeras med de värden rättighetsinnehavaren står för och samarbeta i partnerskap. Det ställer helt nya krav på de som erbjuder sponsring att utgå från kundens behov och erbjuda allt från kundaktiviteter med säljare till interna events. För att locka sponsorer måste rättighetsinnehavarna även bli duktiga på att lyfta fram vilka värderingar de står för och hur de bidrar till ett positivt samhällsklimat.

Men hur duktiga är egentligen rättighetsinnehavarna på det? Ja, det skiljer sig förstås åt. De stora aktörerna, med egna säljavdelningar, jobbar mycket med just dessa frågor och där har man redan kommit långt. Men bland mindre rättigheter finns ofta inte samma resurser – ibland bygger till och med säljarbetet på ideella krafter. Oavsett vad, behöver de som jobbar med sponsring sätta sig ner och fundera på vilka värderingar de står för och vad man kan erbjuda sponsorer som vill associeras med verksamhetens värden. Svenska Skidförbundet har lyckats bra med det. Här startade man, med hjälp av sina sponsorer, ett CSR-projekt som gav barn från olika uppväxt möjlighet att åka skidor. Ett starkt komplement till den vanliga exponeringen.

Bra att sponsra flera
Även företagen måste utbildas i varför de ska satsa på sponsring när de redan lägger stora pengar på annonsering. Att annonsera ger just exponering, och för att konkurrera om begränsade marknadsbudgetar, behöver företagen dessutom känna att sponsringen bygger allt från intern stolthet till rätt associationer kring varumärket.

Många gånger är det bra att sponsra olika rättighetsinnehavare för olika syften. Att t ex sponsra en sport för att uppfattas som ett sportigt varumärke, går alldeles utmärkt att kombinera med CSR för att visa att man även är ett företag med mjuka värderingar. Fristad, för att nämna ett exempel, är duktiga på att kombinera olika sponsorskap. Genom Svenska Skidskytteförbundet får de exponering brett ute i stugorna. Genom Handbollsligan möter de sin målgrupp på veckobasis och på Sweden Rock Festival träffar de sin målgrupp live och drar nytta av den positiva associationen eventet ger.

”Färre men värre”
Jag brukar säga att ”färre men värre” ger bäst resultat. Mellan två och fem olika rättighetsinnehavare är lagom att samarbeta med, utan att det blir för spretigt. Här handlar det om att förstärka sin position inom dessa rättigheter och att bearbeta deras målgrupper, något som inte är en ”quickfix” utan ett konsekvent arbete under en längre period. Vem har t ex kunnat missa Volkswagens långa engagemang i längdskidåkning?

Slutligen, den nya trenden med partnerskap vid sponsring, ställer även krav på oss som jobbar med sponsring för flera olika rättighetsinnehavare och kunder. Nyligen har vi på More Space tecknat avtal med flera nya rättighetsinnehavare, för att ännu bättre kunna matcha kundernas behov att synas på rätt sätt och i rätt sammanhang.

Vi ses där ute!


Daniel Svenberg
0733-209931
daniel.svenberg@morespace.se