April 2023

Checklista sponsring – research, kreativitet och strategi!

Det är en del att tänka på i processen innan man tar beslut om att gå in i ett partnerskap. Så klart är det både bra och härligt med beslut baserade på hjärta och mage, men vi har funderat på ett antal punkter som är värda att tänka på när man vill gå in i partnerskap med en rättighet.

1.Tänk business – gör en strategi och sätt affärsmål
Det första steget i ett lyckat sponsorskap är att sätta upp mål. Glöm inte att tänka affärsmässigt – sponsring ska bidra till att stärka er affär. Det är ofta hjärtat som styr valet av sponsring, så glöm inte att även addera logiken! Gör en strategi där ni sätter upp tydliga affärsmål med sponsorskapet. Vilka resurser krävs och vad förväntar ni er av er investering rent ekonomiskt eller med ert varumärke?
I slutändan ska det vara en lönsam affär fylld av såväl engagemang som intresse!

2.Involvera hela företaget och avsätt budget till aktivering
Sponsring är ett engagemang som hela företaget bör bli engagerat i. Att göra sponsringen till en isolerad händelse i samband med en tävling eller festival är inte optimalt – det går att göra så mycket mer! Sponsringssamarbetet bör sträcka sig över flera år och gärna flera avdelningar. Avsätt en budget för marknadsaktiviteter kring ert engagemang.
Ju större engagemang från företagets sida – desto mer får ni ut av sponsorskapet.

3.Ta reda på vad målgruppen associerar rättigheten med.
För att lyckad partnerskap krävs att ni gör research både om er målgrupp och om rättighetens. Har de samma värderingar och preferenser som ni? Dessutom är det bra att ta reda på vad er målgrupp faktiskt associerar rättighetens varumärke med.
Försök hitta den sponsringspartner vars målgrupp stämmer bäst överens med era kunder!

4. Hur känd är rättighetsinnehavaren bland allmänheten och vilka är dess styrkor?
Det är även viktigt att ta reda på hur känd den ni planerar att sponsra är bland allmänheten. Fråga runt eller gör en marknadsundersökning. Är det värt att lägga pengar på något eller någon som få känner till? Kanske, om rättigheten är rätt för er målgrupp.
Kartlägg styrkorna hos den ni planerar att sponsra – vilka värden kan spilla över på er och användas till att stärka er affär?

5. Koppla på era produkter eller tjänster – tänk utanför boxen
Att koppla sina produkter eller tjänster till den miljö rättighetsinnehavaren verkar i är en viktig del i sponsorskapet. Vad många företag missar är att det är här den ”riktiga” marknadsföringen sker. För att få till det på ett bra sätt gäller det att tänka utanför boxen. Kan ni som företag ta fram en klädkollektion eller en verktygsserie i samarbete med den ni sponsrar? Eller kan ni utforma ett gemensamt evenemang, tävling eller mål? Ett råd är att tillsammans skapa en kreativ process och komma fram till en spännande lösning!

6. Ta del av rättighetsinnehavarens innehåll
I ett sponsorskap är det viktigt att lyfta alla de associationsmöjligheter som finns mellan ert företag och er sponsringspartner. Det inkluderar att använda varumärket så mycket som möjlighet i er egen marknadsföring. Men även att ställa krav på att ni syns med mer än er logotyp i rättighetsinnehavarens sociala medier, hemsida eller andra kommunikationskanaler.

7. Sist men inte minst – skapa minnen!
Det sista tipset – och kanske det viktigaste – handlar om vad som skapas genom sponsringen. Förutom att tänka business är bidrar ni, genom er sponsring, är ni till att skapa minnen för otaliga människor. Er sponsring kan vara det avgörande bidraget som gör att en idrottstävling blir verklighet. Eller det som gör det möjligt att bygga en festival för en stor publik. Det finns ett underliggande värde i varje sponsorskap, som är viktigt att inte glömma bort.
Genom att skapa minnen, skapar ni en lojalitet hos rättighetens målgrupp, som kommer följa med er på er företagsresa en lång tid framöver.

En enkel checklista att förhålla sig till, eller hur?

#lönsammapartnerskapinomsponsring