VERKSAMHET

AFFÄRSI

More SPACE hjälper företag, organisationer och rättighetsinnehavare att öka sina intäkter via lönsamma partnerskap inom sport, media och event.


RESULTATBASERAD AFFÄRSMODELL

Det är kraften i genomförandet som skapar goda resultat och det är i genomförandet vi har vår styrka. Det stryker vi under genom att bara ta betalt när vi genererar pengar till våra uppdragsgivare. Vi upplever att Resultatbaserad ersättning, där varje intjänad krona är till glädje för alla parter, skapar det extra driv som krävs för att hela tiden gå framåt i ett samarbete. Det ger samtidigt oss ett svårslaget fokus på att öka intäkterna för våra partners. Ett fokus som de flesta organisationer har svårt att uppbringa.

*I undantagsfall, vid uppstart av komplexa projekt och vid konsultativa uppdrag, jobbar vi med fast pris.

SPACE ACADEMY - VÅR METOD

Vi har enbart seriösa uppdragsgivare och våra medarbetare är alla erfarna och kompetenta. När vi adderar vårt resultatfokus, vår tävlingsinstinkt och tydliga säljstruktur till en engagerad uppdragsgivare uppstår goda kombinationseffekter och då känner vi att vi lever upp till vår devis ”rätt folk med rätt fart skapar goda resultat”.

Vi har som mål att alltid skapa långvarig nytta för våra uppdragsgivare, inte bara en kortsiktig intäkt. Det är också vår uppgift att alla slutköpare av exponering hos More SPACE uppdragsgivare blir nöjda med sin satsning på reklam, sponsring eller event.

Dessa mål når vi bäst med ett strukturerat arbetssätt med tydliga ansvarsområden. Som stöd har vi ett gemensamt CRM-system där vi regelbundet dokumenterar vår kännedom kring marknad och nätverk. Denna arbetsmetod kallar vi SPACE-Academy, som i korthet bygger på den alltid lika aktuella klassikern ”kunden i fokus". En modell som går ut på att ju mer vi vet om varje kunds behov, desto bättre möjlighet har vi att leverera lösningar med maximerad kundnytta.


OUTSOURCING

Vi tar ett totalansvar över säljorganisationen och bemannar och genomför försäljningsarbetet. Resultaten rapporteras sedan löpande enligt överenskommelse men även fakturering och viss administration kan ombesörjas.


TAKTISK AFFÄRSUTVECKLING

Vi blir en integrerad del av säljorganisationen. Uppdragsgivaren får då möjlighet att ta del av våra nätverk, vår erfarenhet och förmåga att skapa resultat. Vi genomför säljarbetet och kommer med kontinuerlig konstruktiv feedback gällande paketering, prissättning och säljmetod.

Oavsett samarbete syftar våra insatser alltid till att skapa fler och bättre affärer för våra uppdragsgivare och kunder. Ambitionen är att ha långvariga relationer med alla våra partners. Vi har därför ett mindre antal uppdragsgivare med närliggande verksamheter, utan att de för den delen konkurrerar med varandra.


More SPACE Nordic AB

Kungsportavenyn 21
Box 3116
400 10 Göteborg

info [at] morespace [dot] se
faktura [at] morespace [dot] se
www.morespace.se
Integritetspolicy